Museumregels

Een museum kan natuurlijk niet zonder regels. Ik heb deze week nagedacht over regels voor het Het Regenboogmuseum. Niet dat ik streng wil zijn of zo, juist niet denk ik. Het is juist de bedoeling dat iedereen zich welkom voelt… De eerste versie ziet er zo uit. Als iets niet duidelijk is hoor ik het graag!

Museumregels

De eerste negen Museumregels zijn de basisregels voor iedereen:

1. Volg je eigen route en neem de tijd voor wat jou aanspreekt.
2. Bestudeer het verleden maar blijf leven in het heden.
3. Verwar de tentoonstelling niet met ‘de waarheid’.
4. Ideeën zijn meer waardevol dan objecten.
5. Probeer te kijken zonder te kiezen.
6. Soms kun je ook iets leren van andere bezoekers.
7. Kijk met aandacht, maar neem jezelf niet te serieus. Maak er geen wedstrijd van.
8. Houd het museum netjes.
9. Het is uiteindelijk jouw persoonlijke ervaring. Veel plezier!

Naast de negen elementaire regels zijn er ook Museumregels voor gevorderde bezoekers. Omdat deze regels waarschijnlijk niet direct voor iedereen begrijpelijk zullen zijn, zal ik bij deze regels een korte uitleg geven.
Schroom niet om een toelichting te vragen. Ik ga hieronder verder met Museumregel 10.

10. Realiseer je dat iedere door museummedewerkers gemaakte orde in de tentoonstelling in feite onnatuurlijk is. Laat je niet verleiden tot een geloof in kunstmatig aangebrachte hiërarchieën, structuren, verbanden en regels die het resultaat zijn van het menselijk denkproces.

Uitleg:
Een tentoonstelling heeft noodzakelijkerwijs een bepaalde orde. We kiezen bijvoorbeeld voor een thematische ordening, met daarbinnen een historische tijdlijn. Deze orde is slechts bedoeld voor ons denken, dat immers van overzicht houdt. Bedenk je daarom bij iedere tentoonstelling, dat de orde gebaseerd is op het denken van museummedewerkers, en dat dit denken weer gebaseerd is op de manier waarop de medewerkers geleerd hebben te werk te gaan.
Naast deze gecultiveerde ordening bestaat er in de echte wereld een natuurlijke ordening, een ordening die van een geheel andere aard is dan de ordening in de tentoonstelling. De natuurlijke ordening van de echte wereld is een autonoom principe dat zich niets aantrekt van ons denken.
Een grote valkuil voor beginnende bezoekers die denken in het museum iets ‘geleerd’ te hebben, is de ordening van de tentoonstelling te willen ‘toepassen’ op de echte wereld. Dat is niet de bedoeling, realiseer je te allen tijde dat de tentoonstelling en de waarheid twee verschillende werelden zijn (herinner je regel 3).
Uiteindelijk zal iedere bezoeker leren dat je het gelukkigst bent als je de tentoonstelling ziet als een product van ons denken, met al zijn beperkingen, en de echte wereld als een product van de natuur. Zie de tentoonstelling daarom als hulpmiddel, niet als doel op zich. Weet dat door museummedewerkers bedachte theorieën meer geheugensteuntjes zijn, niet de ultieme waarheid.
Hoe meer we leren naar de ware orde van de natuur te leven, des te wijzer zullen we uiteindelijk zijn.

Deze tekst is niet definitief en kan aangepast en/of aangevuld worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *